BẠCH THỦ ĐỀ

 

 

Số Đẹp Ăn Ngay Tự Tin Lấy SốNhanh Tay Nhận Tiền!!

BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC  giá: 1.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra.

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

 

  NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB  KẾT QUẢ
HÔM NAY
 19/11/2019 42 win  42
 18/11/2019 31 miss
 17/11/2019 56 miss
 16/11/2019 93 miss
 15/11/2019 08 win  08
 14/11/2019 59 miss
 13/11/2019 12 miss
 12/11/2019 75 miss
 11/11/2019 16 win  16
 10/11/2019 33 miss
 09/11/2019 05 miss
 08/11/2019 76 miss
 07/11/2019 24 win  24
 06/11/2019 18 miss
 05/11/2019 08 miss
 04/11/2019 23 miss
 03/11/2019 11 win  11
 02/11/2019 94 win  94
 01/11/2019 02 miss
 31/10/2019 23 miss
 30/10/2019 95 miss
 29/10/2019 42 win  42
 28/10/2019 45 miss
 27/10/2019 13 miss
 26/10/2019 62 miss
 25/10/2019 84 win  84
 24/10/2019 80 miss
 23/10/2019 25 miss
 22/10/2019 07 miss
 21/10/2019 74 win  74
 20/10/2019 49 win  49
 19/10/2019 36 miss
 18/10/2019 54 miss
 17/10/2019 60 miss
 16/10/2019 41 win  41
 15/10/2019 89 miss
 14/10/2019 74 miss
 13/10/2019 48 win  48
 12/10/2019 80 miss
 11/10/2019 05 miss
 10/10/2019 45 miss
 09/10/2019 84 win  84
 08/10/2019 24 miss
 07/10/2019 02 miss
 06/10/2019 75 win  75
 05/10/2019 52 win  52
 04/10/2019 68 miss
 03/10/2019 91 miss
 02/10/2019 59 miss
 01/10/2019 15 win  15
 30/09/2019 64 win  64
 29/09/2019 48 miss
 28/09/2019 26 miss
 27/09/2019 78 win  78
 26/09/2019 57 win  57
 25/09/2019 11 miss
 24/09/2019 65 miss
 23/09/2019 29 win  29
 22/09/2019 34 miss
 21/09/2019 59 miss
 20/09/2019 17 miss
 19/09/2019 29 miss
 18/09/2019 46 win  46
 17/09/2019 01 win  01
 16/09/2019 67 miss
 15/09/2019 36 miss
 14/09/2019 64 miss
 13/09/2019 28 miss
 12/09/2019 17 win  17
 11/09/2019 56 miss
 10/09/2019 21 miss
 09/09/2019 83 win  83
 08/09/2019 68 win  68
 07/09/2019 08 miss
 06/09/2019 89 miss
 05/09/2019 51 win  51
 04/09/2019 84 win  84
 03/09/2019 03 miss
 02/09/2019 46 miss
 01/09/2019 97 win  97
 31/08/2019 29 miss
 30/08/2019 34 miss
 29/08/2019 73 win  73
 28/08/2019 58 miss
 27/08/2019 19 miss
 26/08/2019 35 miss
 25/08/2019 37 miss
 24/08/2019 62 win  62
 23/08/2019 08 miss
 22/08/2019 45 miss
 21/08/2019 36 miss
 20/08/2019 65 win  65
 19/08/2019 62 miss
 18/08/2019 31 miss
 17/08/2019 98 win  98
 16/08/2019 68 miss
 15/08/2019 27 miss
 14/08/2019 93 miss
 13/08/2019 81 win  81
 12/08/2019 42 miss
 11/08/2019 75 miss
 10/08/2019 81 miss
 09/08/2019 02 win  02
 08/08/2019 05 miss
 07/08/2019 67 miss
 06/08/2019 37 miss
 05/08/2019 91 win  91
 04/08/2019 78 miss
 03/08/2019 39 miss
 02/08/2019 82 win  82
 01/08/2019 58 miss
 31/07/2019 63 miss
 30/07/2019 57 win  57
 29/07/2019 16 miss
 28/07/2019 75 miss
 27/07/2019 94 win  94
 26/07/2019 90 miss
 25/07/2019 47 miss
 24/07/2019 61 win  61
 23/07/2019 71 miss
 22/07/2019 91 miss
 21/07/2019 78 miss
 20/07/2019 05 win  05
 19/07/2019 32 miss
 18/07/2019 59 miss
 17/07/2019 09 win  09
 16/07/2019 66 miss
 15/07/2019 36 miss
 14/07/2019 02 win  02
 13/07/2019 17 miss
 12/07/2019 83 miss
 11/07/2019 54 miss
 10/07/2019 66 win  66
 09/07/2019 90 win  90
 08/07/2019 83 win  83
 07/07/2019 05 win  05
 06/07/2019 16 miss
 05/07/2019 42 miss
 04/07/2019 20 win  20
 03/07/2019 37 miss
 02/07/2019 26 miss
 01/07/2019 01 miss