ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 

 

Số Đẹp Ăn Ngay Tự Tin Lấy SốNhanh Tay Nhận Tiền!!

DÀN ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC  giá: 1.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra.

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
 20/01/2020   Đầu Đuôi 1 win Đầu 5
 19/01/2020   Đầu 3 Đuôi 9 miss
 18/01/2020 Đầu 0-Đuôi 6 win Đầu 0-Đuôi 6
 17/01/2020 Đầu 7-Đuôi 1 win Đầu 7-Đuôi 1
 16/01/2020   Đầu 3 Đuôi 8 miss
 15/01/2020   Đầu 0 Đuôi 1 miss
 14/01/2020 Đầu 6-Đuôi 7 win Đầu 6
 13/01/2020 Đầu 4-Đuôi 4 win Đầu 4-Đuôi 4
 12/01/2020   Đầu 3 Đuôi 9 miss
 11/01/2020 Đầu 5-Đuôi 8 win Đầu 5-Đuôi 8
 10/01/2020 Đầu 9-Đuôi 6 win Đầu 9-Đuôi 6
 09/01/2020   Đầu 1 Đuôi 4 win Đuôi 4
 08/01/2020   Đầu 7 Đuôi 0 miss
 07/01/2020 Đầu 5-Đuôi 4 win Đầu 5-Đuôi 4
 06/01/2020 Đầu 1-Đuôi 9 win Đầu 1
 05/01/2020 Đầu 2-Đuôi 1 win Đầu 2-Đuôi 1
 04/01/2020   Đầu 8 Đuôi 6 miss
 03/01/2020   Đầu 9 Đuôi 2 miss
 02/01/2020 Đầu 0-Đuôi 4 win Đầu 0-Đuôi 4
 01/01/2020   Đầu 2 Đuôi 0 miss
 31/12/2019   Đầu 6 Đuôi 2 miss
 30/12/2019   Đầu 8-Đuôi 8 win Đầu 8-Đuôi 8
 29/12/2019   Đầu 0 Đuôi 3 win Đầu 0
 28/12/2019   Đầu 0 Đuôi 6 win Đầu 0
 27/12/2019   Đầu 2 Đuôi 1 miss
 26/12/2019 Đầu 3-Đuôi 9 win Đầu 3-Đuôi 9
 25/12/2019 Đầu 8-Đuôi 1 win Đầu 8-Đuôi 1
 24/12/2019   Đầu 0 Đuôi 1 miss
 23/12/2019   Đầu 2 Đuôi 9 win Đầu 2
 22/12/2019   Đầu 0 Đuôi 5 miss
 21/12/2019 Đầu 4-Đuôi 8 win Đầu 4-Đuôi 8
 20/12/2019  Đầu 5 Đuôi 7 miss
 19/12/2019  Đầu 9 Đuôi 0 miss
 18/12/2019 Đầu 4-Đuôi 9 win Đầu 4-Đuôi 9
 17/12/2019 Đầu 2-Đuôi 2 win Đầu 2-Đuôi 2
 16/12/2019 Đầu 1 Đuôi 7 miss
 15/12/2019 Đầu 0-Đuôi 8 win Đầu 0
 14/12/2019 Đầu 9-Đuôi 4 win Đầu 9-Đuôi 4
 13/12/2019 Đầu 5Đuôi 6 win Đuôi 6
 12/12/2019 Đầu 1Đuôi 7 win Đuôi 7
 11/12/2019 Đầu 8-Đuôi 6 win Đầu 8
 10/12/2019 Đầu 3-Đuôi 3 win Đầu 3-Đuôi 3
 09/12/2019 Đầu 7Đuôi 5 win Đầu 7
 08/12/2019 Đầu 1Đuôi 2 miss
 07/12/2019 Đầu 3-Đuôi 8 win Đầu 3-Đuôi 8
 06/12/2019 Đầu 3-Đuôi 0 win Đầu 3-Đuôi 0
 05/12/2019 Đầu 2Đuôi 9 miss
 04/12/2019 Đầu 3Đuôi 8 miss
 03/12/2019 Đầu 4Đuôi 1 miss
 02/12/2019 Đầu 9-Đuôi 7 win Đầu 9-Đuôi 7
 01/12/2019 Đầu 2Đuôi 4 miss
 30/11/2019 Đầu 8Đuôi 7 miss
 29/11/2019 Đầu 0Đuôi 5 win Đầu 0
 28/11/2019 Đầu 3Đuôi 2 win Đầu 3-Đuôi 2
 27/11/2019 Đầu 5Đuôi 4 win Đầu 5
 26/11/2019 Đầu 9Đuôi 6 miss
 25/11/2019 Đầu 6-Đuôi 8 win Đầu 6-Đuôi 8
 24/11/2019 Đầu 4-Đuôi 2 win Đầu 4-Đuôi 2
 23/11/2019 Đầu 2Đuôi 6 win Đuôi 6
 22/11/2019 Đầu 7-Đuôi 8 win Đầu 7-Đuôi 8
 21/11/2019 Đầu 1-Đuôi 2 win Đầu 1
 20/11/2019 Đầu 6Đuôi 9 miss
 19/11/2019 Đầu 4-Đuôi 2 win Đầu 4-Đuôi 2
 18/11/2019 Đầu 3Đuôi 1 miss
 17/11/2019 Đầu 5Đuôi 6 miss
 16/11/2019 Đầu 9Đuôi 3 miss
 15/11/2019 Đầu 0-Đuôi 9 win Đầu 0
 14/11/2019 Đầu 5-Đuôi 8 win Đầu 5-Đuôi 8
 13/11/2019 Đầu 2Đuôi 1 miss
 12/11/2019 Đầu 7Đuôi 5 miss
 11/11/2019 Đầu 5Đuôi 6 win Đuôi 6
 10/11/2019 Đầu 1Đuôi 0 win Đầu 1-Đuôi 0
 09/11/2019 Đầu 0Đuôi 5 win Đầu 0
 08/11/2019 Đầu 7Đuôi 6 miss
 07/11/2019 Đầu 2-Đuôi 3 win Đầu 2
 06/11/2019 Đầu 8-Đuôi 1 win Đầu 8-Đuôi 1
 05/11/2019 Đầu 3Đuôi 0 win Đuôi 0
 04/11/2019 Đầu 2Đuôi 3 win Đuôi 3
 03/11/2019 Đầu 1-Đuôi 2 win Đầu 1
 02/11/2019 Đầu 9-Đuôi 4 win Đầu 9-Đuôi 4
 01/11/2019 Đầu 0Đuôi 2 miss