Chuyên mục: SOI CẦU CAO CẤP

3 CÀNG CAO CẤP

 

Số Đẹp Ăn Ngay Tự Tin Lấy SốNhanh Tay Nhận Tiền!!

3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC  giá: 3.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra.

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BA CÀNG MIỀN BẮC

NGÀY BA CÀNG MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
 29/03/2020 041 miss
 28/03/2020 159 win 159
 27/03/2020 926 miss
 26/03/2020 530 miss
 25/03/2020 395 miss
 24/03/2020 578 win 578
 23/03/2020 569 miss
 22/03/2020 008 miss
 21/03/2020 021 miss
 20/03/2020 736 win 736
 19/03/2020 884 miss
 18/03/2020 189 miss
 17/03/2020 275 miss
 16/03/2020 322 win 322
 15/03/2020 346 miss
 14/03/2020 510 miss
 13/03/2020 117 miss
 12/03/2020 515 miss
 11/03/2020 224 win 224
 10/03/2020 015 miss
 09/03/2020 524 miss
 08/03/2020 039 miss
 07/03/2020 368 win 368
 06/03/2020 170 miss
 05/03/2020 536 miss
 04/03/2020 108 miss
 03/03/2020 523 miss
 02/03/2020 019 miss
 01/03/2020 635 win 635
 29/02/2020 106 miss
 28/02/2020 628 miss
 27/02/2020 712 miss
 26/02/2020 146 win 146
 25/02/2020 372 miss
 24/02/2020 190 miss
 23/02/2020 315 miss
 22/02/2020 647 win 647
 21/02/2020 912 miss
 20/02/2020 334 miss
 19/02/2020 598 miss
 18/02/2020 616 win 616
 17/02/2020 319 miss
 16/02/2020 086 miss
 15/02/2020 317 miss
 14/02/2020 328 miss
 13/02/2020 232 win 232
 12/02/2020 658 miss
 11/02/2020 569 miss
 10/02/2020 608 miss
 09/02/2020 745 miss
 08/02/2020 191 win 191
 07/02/2020 522 miss
 06/02/2020 678 miss
 05/02/2020 325 miss
 04/02/2020 929 miss
 03/02/2020 305 miss
 02/02/2020 434 win 434
 01/02/2020 037 miss

DÀN LÔ 2 NHÁY

 

 

Số Đẹp Ăn Ngay Tự Tin Lấy SốNhanh Tay Nhận Tiền!!

DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC  giá: 2.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC

NGÀY DÀN LÔ 2 NHÁY KẾT QUẢ
HÔM NAY
 29/03/2020 79-97 win 97×2
 28/03/2020 89-98 miss
 27/03/2020 40-04 win 04
 26/03/2020 38-83 win 38×2
 25/03/2020 48-84 win 84×2
 24/03/2020 59-95 win 59×2
 23/03/2020 15-51 win 15×2
 22/03/2020 07-70 miss
 21/03/2020 12-21 win 21×2
 20/03/2020 19-91 win 91×2
 19/03/2020 36-63 win 63×2
 18/03/2020 59-95 win 59-95
 17/03/2020 59-95 miss
 16/03/2020 74-47 win 74×2
 15/03/2020 01-10 win 01-10
 14/03/2020 15-51 win 15×3
 13/03/2020 18-81 win 18-81
 12/03/2020 21-12 win 21×3
 11/03/2020 45-54 win 45×2
 10/03/2020 03-30 miss
 09/03/2020 79-97 win 79×2
 08/03/2020 29-92 win 92×2
 07/03/2020 12-21
win 12×2
 06/03/2020 17-71
win 17-71
 05/03/2020 35-53
win 53×2
 04/03/2020 58-85
win 58-85
 03/03/2020 15-51
miss
 02/03/2020 78-87 win 78×3
 01/03/2020 27-72 win 72×3
 29/02/2020 05-50 win 05×3
 28/02/2020 28-82 win 82×3
 27/02/2020 19-91 win 91×2
 26/02/2020 25-52 miss
 25/02/2020 97-79 win 79×2
 24/02/2020 14-41 win 41×2
 23/02/2020 24-42 win 24-42
 22/02/2020 34-43 win 34×3
 21/02/2020 79-97 miss
 20/02/2020 49-94 win 94×3
 19/02/2020 05-50 win 50×3
 18/02/2020 37-73 win 73×3
 17/02/2020 07-70 win 70×3
 16/02/2020 23-32 win 23×2
 15/02/2020 40-04 win 04×2
 14/02/2020 38-83 win 83×2
 13/02/2020 15-51 miss
 12/02/2020 49-94 win 49×2
 11/02/2020 36-63 win 36×2
 10/02/2020 02-20 win 02×2
 09/02/2020 17-71 win 17×2
 08/02/2020 91-19 win 91×2
 07/02/2020 01-10 miss
 06/02/2020 69-96 win 96×2
 05/02/2020 68-86 win 68×2
 04/02/2020 61-16 win 61×2
 03/02/2020 78-87 win 78×2
 02/02/2020 24-42 miss
 01/02/2020 57-75 win 57-75

BẠCH THỦ ĐỀ

 

 

Số Đẹp Ăn Ngay Tự Tin Lấy SốNhanh Tay Nhận Tiền!!

BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC  giá: 1.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra.

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

  NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB  KẾT QUẢ
HÔM NAY
 29/03/2020 93 miss
 28/03/2020 59 win  59
 27/03/2020 26 miss
 26/03/2020 30 miss
 25/03/2020 95 miss
 24/03/2020 78 win  78
 23/03/2020 69 miss
 22/03/2020 08 miss
 21/03/2020 21 win  21
 20/03/2020 26 miss
 19/03/2020 84 miss
 18/03/2020 98 miss
 17/03/2020 67 win  67
 16/03/2020 22 win  22
 15/03/2020 64 miss
 14/03/2020 10 miss
 13/03/2020 17 miss
 12/03/2020 50 miss
 11/03/2020 24 win  24
 10/03/2020 15 miss
 09/03/2020 42 miss
 08/03/2020 39 miss
 07/03/2020 68 win  68
 06/03/2020 70 miss
 05/03/2020 36 miss
 04/03/2020 08 miss
 03/03/2020 23 win  23
 02/03/2020 19 miss
 01/03/2020 25 miss
 29/02/2020 06 miss
 28/02/2020 82 win  82
 27/02/2020 12 miss
 26/02/2020 48 miss
 25/02/2020 72 miss
 24/02/2020 09 win  09
 23/02/2020 15 miss
 22/02/2020 46 miss
 21/02/2020 12 miss
 20/02/2020 40 miss
 19/02/2020 98 win  98
 18/02/2020 05 miss
 17/02/2020 29 miss
 16/02/2020 86 miss
 15/02/2020 17 win  17
 14/02/2020 08 miss
 13/02/2020 61 miss
 12/02/2020 58 miss
 11/02/2020 96 win  96
 10/02/2020 08 miss
 09/02/2020 45 miss
 08/02/2020 91 win  91
 07/02/2020 22 miss
 06/02/2020 78 miss
 05/02/2020 52 miss
 04/02/2020 29 miss
 03/02/2020 05 miss
 02/02/2020 34 win  34
 01/02/2020 03 miss