Thẻ: tuong thuat truc tiep xstd

DÀN ĐỀ 12 SỐ

 

 

Số Đẹp Ăn Ngay Tự Tin Lấy SốNhanh Tay Nhận Tiền!!

DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC  giá: 300.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra.

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

 Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

 

NGÀY DÀN ĐỀ 12 SỐ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
 16/02/2020 86-68-38-83-36-63-26-62-28-82-06-60 miss
 15/02/2020 01-10-19-91-17-71-46-64-28-82-05-50 win 17
 14/02/2020 28-82-18-81-08-55-68-86-98-89-88-22 win 55
 13/02/2020 61-16-26-62-21-12-36-63-56-65-46-64 miss
 12/02/2020 58-85-15-51-18-81-05-50-08-80-38-83 miss
 11/02/2020 69-96-39-93-29-92-09-90-66-99-06-60 win 96
 10/02/2020 08-80-38-83-03-22-11-55-00-30-25-75 miss
 09/02/2020 45-54-40-04-59-95-47-74-85-58-25-52 win 47
 08/02/2020 09-90-29-92-39-93-69-96-60-06-79-97 miss
 07/02/2020 66-22-26-62-06-99-00-55-36-77-88-33 miss
 06/02/2020 82-28-38-83-48-84-78-87-58-85-88-08 miss
 05/02/2020 52-25-45-54-35-53-32-23-65-56-26-62 miss
 04/02/2020 92-29-26-62-22-99-66-90-59-95-56-65 miss
 03/02/2020 59-95-05-50-09-90-49-94-25-52-19-91 miss
 02/02/2020 23-32-24-42-43-34-52-25-62-26-29-92 win 34
 01/02/2020 37-73-36-63-06-60-27-72-26-62-39-93 miss
 31/01/2020 25-52-23-32-62-26-56-65-36-63-37-73 miss
 30/01/2020 67-76-06-60-16-61-26-62-27-72-17-71 miss
 29/01/2020 89-98-58-85-59-95-68-86-69-96-38-83 win 89
 28/01/2020 06-60-16-61-26-62-20-02-36-63-46-64 miss
24+25+26+27   CHÚC MỪNG NĂM MỚI   NGHỈ TẾT
 23/01/2020 23-32-12-21-13-31-73-37-72-27-17-71 miss
 22/01/2020 14-41-49-94-24-42-54-45-64-46-48-84 win 49
 21/01/2020 38-83-63-36-13-31-48-84-46-64-43-34 miss
 20/01/2020 15-51-25-52-35-53-45-54-65-56-75-57 miss
 19/01/2020 39-93-29-92-23-32-79-97-37-73-59-95 miss
 18/01/2020 45-54-09-90-36-63-06-60-56-65-57-75 win 06
 17/01/2020 17-71-19-91-37-73-47-74-57-75-67-76 win 71
 16/01/2020 38-83-48-84-34-43-37-73-23-32-78-87 miss
 15/01/2020 32-23-05-50-12-21-13-31-02-20-03-30 miss
 14/01/2020 67-76-16-61-64-46-26-62-27-72-36-63 win 64
 13/01/2020 41-14-34-43-54-45-64-46-04-40-44-11 win 44
 12/01/2020 39-93-32-23-13-31-19-91-34-43-98-89 miss
 11/01/2020 81-18-85-58-68-86-98-89-78-87-19-91 win 58
 10/01/2020 63-36-56-65-86-68-06-60-85-58-15-51 miss
 09/01/2020 14-41-24-42-34-43-54-45-64-46-47-74 win 74
 08/01/2020 07-70-16-61-98-89-78-87-69-96-05-50 miss
 07/01/2020 85-58-08-05-38-83-45-54-15-51-18-81 win 54
 06/01/2020 12-21-19-91-39-93-09-90-69-96-16-61 win 12
 05/01/2020 15-51-25-52-21-12-65-56-16-61-85-58 win 21
 04/01/2020 86-68-67-76-18-81-28-82-16-61-17-71 miss
 03/01/2020 29-92-19-91-39-93-23-32-59-95-69-96 miss
 02/01/2020 35-34-43-04-40-14-41-15-51-54-45-47 win 04
 01/01/2020 20-21-23-32-39-93-57-75-94-54-34-22 miss

 

DÀN ĐỀ 8 SỐ

 

 

Số Đẹp Ăn Ngay Tự Tin Lấy SốNhanh Tay Nhận Tiền!!

DÀN ĐỀ 8 SỐ  MIỀN BẮC  giá: 500.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra.

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày 

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

 

NGÀY DÀN ĐỀ 8 SỐ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY  
 16/02/2020 86-68-38-83-36-63-26-62 Miss
 15/02/2020 01-10-19-91-17-71-46-64 win 17
 14/02/2020 28-82-18-81-08-55-68-86 win 55
 13/02/2020 61-16-26-62-21-12-36-63 Miss
 12/02/2020 58-85-15-51-18-81-05-50 Miss
 11/02/2020 69-96-39-93-29-92-09-90 win 96
 10/02/2020 08-80-38-83-03-22-11-55 Miss
 09/02/2020 45-54-40-04-59-95-47-74 win 47
 08/02/2020 09-90-29-19-91-93-69-96 win 91
 07/02/2020 66-22-26-62-06-99-00-55 Miss
 06/02/2020 48-84-78-87-58-85-88-08 Miss
 05/02/2020 52-25-45-54-35-53-15-51 win 15
 04/02/2020  92-29-26-62-22-99-66-90 Miss
 03/02/2020 05-50-09-90-49-94-25-52 Miss
 02/02/2020 23-32-24-42-43-34-52-25 win 34
 01/02/2020 37-73-36-63-06-60-03-30 win 30
 31/01/2020  25-52-23-32-62-26-56-65 Miss
 30/01/2020 67-76-06-60-16-61-26-62 Miss
 29/01/2020 89-98-58-85-59-95-68-86 win 89
 28/01/2020 06-60-16-61-26-62-20-02 Miss
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
 23/01/2020 13-31-73-37-72-27-17-71 Miss
 22/01/2020 14-41-49-94-24-42-54-45 win 49
 21/01/2020 38-83-63-36-13-31-48-84 Miss
 20/01/2020 15-51-25-52-35-53-45-54 Miss
 19/01/2020 39-93-29-92-23-32-79-97 Miss
 18/01/2020 09-90-36-63-06-60-69-96 win  06
 17/01/2020 17-71-19-91-37-73-47-74 win  71
 16/01/2020 38-83-48-84-34-43-37-73 Miss
 15/01/2020 32-23-05-50-12-21-13-31 Miss
 14/01/2020 67-76-16-61-64-46-26-62 win  64
 13/01/2020 54-45-64-46-04-40-44-11 win  44
 12/01/2020 39-93-32-23-13-31-19-91 Miss
 11/01/2020 68-86-98-89-78-87-58-85 win  58
 10/01/2020 63-36-56-65-86-68-06-60 Miss
 09/01/2020 14-41-24-42-34-43-54-45  Miss
 08/01/2020 07-70-16-61-98-89-78-87 Miss
 07/01/2020 85-58-08-05-38-83-45-54 win  54
 06/01/2020 12-21-19-91-39-93-09-90 win  12
 05/01/2020 15-51-25-52-21-12-65-56 win  21
 04/01/2020 86-68-67-76-18-81-28-82 Miss
 03/01/2020 29-92-19-91-39-93-23-32 Miss
 02/01/2020 35-34-43-04-40-14-41-15 win  04
 01/01/2020 20-21-23-32-39-93-57-75 Miss

 

ĐÀN ĐỀ 4 SỐ

 

Số Đẹp Ăn Ngay Tự Tin Lấy SốNhanh Tay Nhận Tiền!!

DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC  giá: 800.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC SIÊU VIP

  NGÀY DÀN ĐỀ 4 SỐ MB  KẾT QUẢ
HÔM NAY
 16/02/2020 86-68-38-83 miss
 15/02/2020 19-91-17-71 win 17
 14/02/2020 08-55-68-86 win 55
 13/02/2020 61-16-26-62 miss
 12/02/2020 58-85-15-51 miss
 11/02/2020 69-96-39-93 win 96
 10/02/2020 08-80-38-83 miss
 09/02/2020 45-54-47-74 win 47
 08/02/2020 90-29-19-91 win 91
 07/02/2020 66-22-26-62 miss
 06/02/2020 48-84-78-87 miss
 05/02/2020 52-25-45-54 miss
 04/02/2020  92-29-26-62 miss
 03/02/2020 05-50-09-90 miss
 02/02/2020 24-42-43-34 win 34
 01/02/2020 37-73-03-30 win 30
 31/01/2020   25-52-23-32 miss
 30/01/2020 67-76-06-60 miss
 29/01/2020 89-98-58-85 win 89
 28/01/2020 06-60-16-61 miss
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
 23/01/2020 13-31-73-37 miss
 22/01/2020 14-41-49-94 win 49
 21/01/2020 38-83-63-36 miss
 20/01/2020 15-51-25-52 miss
 19/01/2020 39-93-29-92 miss
 18/01/2020 06-60-69-96 win 06
 17/01/2020 17-71-19-91 win 71
 16/01/2020 38-83-48-84 miss
 15/01/2020 12-21-13-31 miss
 14/01/2020 67-76-16-61 miss
 13/01/2020 04-40-44-11 win 44
 12/01/2020 39-93-32-23 miss
 11/01/2020 78-87-58-85 win 58
 10/01/2020 63-36-56-65 miss
 09/01/2020 34-43-54-45  miss
 08/01/2020 07-70-16-61 miss
 07/01/2020 85-58-45-54 win 54
 06/01/2020 12-21-19-91 win 12
 05/01/2020 21-12-65-56 win 21
 04/01/2020 86-68-67-76 miss
 03/01/2020 29-92-19-91 miss
 02/01/2020 35-34-43-04 win 04
 01/01/2020 20-21-23-32 miss

 

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 

 

Số Đẹp Ăn Ngay Tự Tin Lấy SốNhanh Tay Nhận Tiền!!

DÀN ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC  giá: 1.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra.

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
 16/02/2020  Đầu 6Đuôi 8 miss
 15/02/2020 Đầu 1-Đuôi 7 win Đầu 1-Đuôi 7
 14/02/2020 Đầu 5-Đuôi 5 win Đầu 5-Đuôi 5
 13/02/2020  Đầu 6Đuôi 1 miss
 12/02/2020  Đầu 5Đuôi 8 miss
 11/02/2020 Đầu 9-Đuôi 6 win Đầu 9-Đuôi 6
 10/02/2020  Đầu 0Đuôi 8 miss
 09/02/2020 Đầu 4-Đuôi 7 win Đầu 4-Đuôi 7
 08/02/2020   Đầu 9 Đuôi 0 win Đầu 9
 07/02/2020   Đầu 2 Đuôi 2 miss
 06/02/2020 Đầu 7-Đuôi 8 win Đầu 7
 05/02/2020 Đầu 1-Đuôi 5 win Đầu 1-Đuôi 5
 04/02/2020   Đầu 2 Đuôi 9 miss
 03/02/2020   Đầu 7 Đuôi 0 miss
 02/02/2020   Đầu 3 –Đuôi 4 win Đầu 3-Đuôi 4
 01/02/2020   Đầu Đuôi 7 win Đầu 3
 31/01/2020   Đầu 2 Đuôi 5 win Đuôi 5
 30/01/2020   Đầu 6 Đuôi 7 miss
 29/01/2020 Đầu 8-Đuôi 9 win Đầu 8-Đuôi 9
 28/01/2020   Đầu 0 Đuôi 4 miss
24+25+26+27  CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
 23/01/2020   Đầu 2 Đuôi 3 miss
 22/01/2020 Đầu 4-Đuôi 9 win Đầu 4-Đuôi 9
 21/01/2020   Đầu 3 Đuôi 8 miss
 20/01/2020   Đầu Đuôi 1 win Đầu 5
 19/01/2020   Đầu 3 Đuôi 9 miss
 18/01/2020 Đầu 0-Đuôi 6 win Đầu 0-Đuôi 6
 17/01/2020 Đầu 7-Đuôi 1 win Đầu 7-Đuôi 1
 16/01/2020   Đầu 3 Đuôi 8 miss
 15/01/2020   Đầu 0 Đuôi 1 miss
 14/01/2020 Đầu 6-Đuôi 7 win Đầu 6
 13/01/2020 Đầu 4-Đuôi 4 win Đầu 4-Đuôi 4
 12/01/2020   Đầu 3 Đuôi 9 miss
 11/01/2020 Đầu 5-Đuôi 8 win Đầu 5-Đuôi 8
 10/01/2020 Đầu 9-Đuôi 6 win Đầu 9-Đuôi 6
 09/01/2020   Đầu 1 Đuôi 4 win Đuôi 4
 08/01/2020   Đầu 7 Đuôi 0 miss
 07/01/2020 Đầu 5-Đuôi 4 win Đầu 5-Đuôi 4
 06/01/2020 Đầu 1-Đuôi 9 win Đầu 1
 05/01/2020 Đầu 2-Đuôi 1 win Đầu 2-Đuôi 1
 04/01/2020   Đầu 8 Đuôi 6 miss
 03/01/2020   Đầu 9 Đuôi 2 miss
 02/01/2020 Đầu 0-Đuôi 4 win Đầu 0-Đuôi 4
 01/01/2020   Đầu 2 Đuôi 0 miss

 

LÔ KÉP

 

Số Đẹp Ăn Ngay Tự Tin Lấy SốNhanh Tay Nhận Tiền!!

 DÀN LÔ KÉP MIỀN BẮC  giá: 500.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra.

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ KÉP SIÊU VIP MIỀN BẮC 

Ngày Cặp lô kép Kết quả
HÔM NAY
 16/02/2020 33 win
 15/02/2020 11 miss
 14/02/2020 99 win
 13/02/2020 22 win
 12/02/2020 00 miss
 11/02/2020 33 win
 10/02/2020 77 win
 09/02/2020 66 win
 08/02/2020 88 win
 07/02/2020 44 miss
 06/02/2020 77 win
 05/02/2020 00 win
 04/02/2020 11 win
 03/02/2020 33 miss
 02/02/2020 66 win
 01/02/2020 99 win
 31/01/2020 22 win
 30/01/2020 11 win
 29/01/2020 88 win
 28/01/2020 33×2 win
24+25+26+27  CHÚC MỪNG NĂM MỚI  NGHỈ TẾT
 23/01/2020 22 miss
 22/01/2020 11 win
 21/01/2020 00 miss
 20/01/2020 44 win
 19/01/2020 11×2 win
 18/01/2020 55 win
 17/01/2020 44 win
 16/01/2020 22 win
 15/01/2020 88 win
 14/01/2020 44 win
 13/01/2020 66 miss
 12/01/2020 11 win
 11/01/2020 77 win
 10/01/2020 22 win
 09/01/2020 00 win
 08/01/2020 99 miss
 07/01/2020 33 win
 06/01/2020 44 win
 05/01/2020 00 win
 04/01/2020 88 win
 03/01/2020 11 miss
 02/01/2020 77 win
 01/01/2020 33 win

DÀN LÔ 6 SỐ

 

Số Đẹp Ăn Ngay Tự Tin.Lấy SốNhanh Tay Nhận Tiền!!

DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC  giá: 1.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra.

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ CAO CẤP 6 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ VIP KẾT QUẢ
            HÔM NAY   
 16/02/2020 37-73-04-40-95-59 Trúng5/6
 15/02/2020 79-97-26-62-09-90 miss
 14/02/2020 12-21-25-34-89-99 Trúng6/6
 13/02/2020 15-51-23-32-76-67 Trúng3/6
 12/02/2020 05-19-29-38-60-06 Trúng3/6
 11/02/2020 08-80-45-54-68-86 Trúng3/6
 10/02/2020 06-60-26-62-41-14 Trúng5/6
 09/02/2020 78×2-87-89-98-67-76 Trúng3/6
 08/02/2020 02-20-15-51-25-52 Trúng6/6
 07/02/2020 36-63-28-82-07-70 Trúng3/6
 06/02/2020 71-17-25×2-52-39-93 Trúng5/6
 05/02/2020 67-76-05-40-21-12 Trúng5/6
 04/02/2020 59-95-32-23-48-84 Trúng3/6
 03/02/2020 04-40-37-73-68-86 Trúng3/6
 02/02/2020 05-50-16-63-34-53 Trúng6/6
 01/02/2020 57-75-17-71-01-10 Trúng5/6
 31/01/2020 12-21-09-90-89-98 Trúng1/6
 30/01/2020 16-61-58-85-79-97 Trúng4/6
 29/01/2020 02-20-28-82-89-98 Trúng6/6
 28/01/2020 48-84-59-95-06-60 Trúng4/6
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
 23/01/2020 36-63-28-82-34-43 Trúng3/6
 22/01/2020 29-92-57-75-30-03 Trúng5/6
 21/01/2020 58-85-17-71-65-56 Trúng5/6
 20/01/2020 91-19×2-72×2-27-06-60 Trúng4/6
 19/01/2020 58-85-61-16-05-50 Trúng3/6
 18/01/2020 09-80-18×2-81-30-03 Trúng6/6
 17/01/2020 02-20-46-64-28-92 Trúng6/6
 16/01/2020 04-40-48-84-27-72 miss
 15/01/2020 26-62-01-10-24-42 Trúng5/6
 14/01/2020 18-81-07-70-67-76 Trúng6/6
 13/01/2020 39-93-15-51-46-64 Trúng4/6
 12/01/2020 24-42-35-53-57-75 Trúng5/6
 11/01/2020 15-51-09-90-58-85 Trúng6/6
 10/01/2020 14-41-20-02-59-95 Trúng3/6
 09/01/2020 08-80-18-81-07-70 Trúng6/6
 08/01/2020 23-32-64-46-18-81 Trúng3/6
 07/01/2020 39-93-24-42-57-75 Trúng1/6
 06/01/2020 27-72-34-43-70-07 Trúng5/6
 05/01/2020 80-08-12-21-89-98 Trúng3/6
 04/01/2020 79-97-35-53-86-68 Trúng5/6
 03/01/2020 06-60-37×2-73-09-90 Trúng5/6
 02/01/2020 14-41-29-92-15-51 Trúng3/6
 01/01/2020 27-72-36-63-34-43 Trúng2/6

 

DÀN LÔ XIÊN 3

 

Số Đẹp Ăn Ngay Tự Tin Lấy SốNhanh Tay Nhận Tiền!!

DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC  giá: 500.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra.

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

NGÀY LÔ XIÊN 3 MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
16/02/2020 37-73-04 win 3/3
15/02/2020 62-09-90 miss
14/02/2020 34-89-99 win 3/3
13/02/2020 23-32-76 win 3/3
12/02/2020 19-29-38 win 3/3
11/02/2020 54-68-86 win 3/3
10/02/2020 06-60-26 win 3/3
09/02/2020 89-23-32 win 1/3
08/02/2020 51-25-52 win 3/3
07/02/2020 28-82-13 win 2/3
06/02/2020 08-80-17 win 3/3
05/02/2020 40-21-12 win 2/3
04/02/2020 59-95-32 win 3/3
03/02/2020 37-73-68 win 3/3
02/02/2020 05-50-16 win 3/3
01/02/2020 09-90-18 miss
31/01/2020 38-83-01 win 2/3
30/01/2020 85-79-97 win 3/3
29/01/2020 02-20-89 win 3/3
28/01/2020 48-84-59 win 3/3
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 36-63-28 win 3/3
22/01/2020 29-92-57 win 3/3
21/01/2020 17-71-58 win 3/3
20/01/2020 72×2-27-06 win 2/3
19/01/2020 61-16-05 win 2/3
18/01/2020 46-64-01 win 3/3
17/01/2020 02-20-46 win 3/3
16/01/2020 18-81-91 win 3/3
15/01/2020 09-90-56 miss
14/01/2020 18-81-07 win 3/3
13/01/2020 51-46-64 win 3/3
12/01/2020 24-42-35 win 3/3
11/01/2020 04-40-58 win 1/3
10/01/2020 14-41-20 win 3/3
09/01/2020 81-07-70 win 3/3
08/01/2020 23-32-97 win 3/3
07/01/2020 24-42-30 win 2/3
06/01/2020 27-72-34 win 3/3
05/01/2020 08-12-21 win 3/3
04/01/2020 79-97-15 win 3/3
03/01/2020 09-90-73 win 1/3
02/01/2020 14-41-29 win 3/3
01/01/2020 36-63-34 win 2/3

 

SONG THỦ LÔ

 

Số Đẹp Ăn Ngay Tự Tin Lấy SốNhanh Tay Nhận Tiền!!

DÀN SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC  giá: 500.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra.

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ  MIỀN BẮC

 

NGÀY SONG THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
 16/02/2020 04-40 win 04-40
 15/02/2020 79-97 miss
 14/02/2020 12-21 win 12-21
 13/02/2020 23-32 win 23-32
 12/02/2020 19-91 win 19
 11/02/2020 68-86 win 68-86
 10/02/2020 06-60 win 06-60
 09/02/2020 23-32 win 23
 08/02/2020 15-51 win 15-51
 07/02/2020 24-42 miss
 06/02/2020 39-93 win 39
 05/02/2020 67-76 win 67-76
 04/02/2020 46-64 win 64
 03/02/2020 79-97 win 79-97
 02/02/2020 05-50 win 05-50
 01/02/2020 07-70 win 07
 31/01/2020 58-85 miss
 30/01/2020 79-97 win 79-97
 29/01/2020 28-82 win 28-82
 28/01/2020 48-84 win 48-84
24+25+26+27  CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
 23/01/2020 36-63 win 36-63
 22/01/2020 29-92 win 29-92
 21/01/2020 38-83 miss
 20/01/2020 13-31 win 13
 19/01/2020 05-50 win 05-50
 18/01/2020 89-98 win 89×2
 17/01/2020 02-20 win 02-20
 16/01/2020 19-91 win 19-91
 15/01/2020 36-63 miss
 14/01/2020 07-70 win 07-70
 13/01/2020 15-51 win 15-51
 12/01/2020 24-42 win 24-42
 11/01/2020 76-67 win 76
 10/01/2020 14-41 win 14-41
 09/01/2020 08-80 win 08-80
 08/01/2020 23-32 win 23-32
 07/01/2020 58-85 win 85
 06/01/2020 56-65 miss
 05/01/2020 12-21 win 12-21
 04/01/2020 47-74 win 47
 03/01/2020 06-60 win 06-60
 02/01/2020 14-41 win 14-41
 01/01/2020 36-63 win 36-63

 

BẠCH THỦ LÔ

 

 

Số Đẹp Ăn Ngay Tự Tin Lấy SốNhanh Tay Nhận Tiền!!

BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC  giá: 500.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra.

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
                      HÔM NAY
 16/02/2020 12 miss
 15/02/2020 51 win 51
 14/02/2020 25 win 25
 13/02/2020 30 win 30
 12/02/2020 38 win 38
 11/02/2020 54 win 54
 10/02/2020 01 win 01
 09/02/2020 40 miss
 08/02/2020 12 win 12
 07/02/2020 02 win 02
 06/02/2020 17 win 17
 05/02/2020 21 win 21
 04/02/2020 54 win 54
 03/02/2020 15 miss
 02/02/2020 81 win 81
 01/02/2020 25 win 25
 31/01/2020 43 win 43
 30/01/2020 21 win 21
 29/01/2020 63 win 63×2
 28/01/2020 75 miss
24+25+26+27   CHÚC MỪNG NĂM MỚI  NGHỈ TẾT
 23/01/2020 13 win 13
 22/01/2020 21 win 21
 21/01/2020 01 win 01
 20/01/2020 20 win 20
 19/01/2020 95 win 95
 18/01/2020 30 win 30
 17/01/2020 43 miss
 16/01/2020 32 win 32
 15/01/2020 01 win 01
 14/01/2020 35 win 35
 13/01/2020 71 win 71
 12/01/2020 57 win 57
 11/01/2020 65 miss
 10/01/2020 20 win 20
 09/01/2020 14 win 14
 08/01/2020 97 win 97
 07/01/2020 72 win 72
 06/01/2020 69 win 69
 05/01/2020 36 win 36
 04/01/2020 06 win 06
 03/01/2020 90 miss
 02/01/2020 29 win 29
 01/01/2020 12 win 12

 

3 CÀNG CAO CẤP

 

Số Đẹp Ăn Ngay Tự Tin Lấy SốNhanh Tay Nhận Tiền!!

3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC  giá: 3.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra.

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BA CÀNG MIỀN BẮC

NGÀY BA CÀNG MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
 16/02/2020 086 miss
 15/02/2020 317 miss
 14/02/2020 328 miss
 13/02/2020 232 win 232
 12/02/2020 658 miss
 11/02/2020 569 miss
 10/02/2020 608 miss
 09/02/2020 745 miss
 08/02/2020 191 win 191
 07/02/2020 522 miss
 06/02/2020 678 miss
 05/02/2020 325 miss
 04/02/2020 929 miss
 03/02/2020 305 miss
 02/02/2020 434 win 434
 01/02/2020 037 miss
 31/01/2020 025 miss
 30/01/2020 267 miss
 29/01/2020 389 win 389
 28/01/2020 504 miss
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
 23/01/2020 573 miss
 22/01/2020 441 miss
 21/01/2020 738 miss
 20/01/2020 850 win 850
 19/01/2020 039 miss
 18/01/2020 509 miss
 17/01/2020 091 miss
 16/01/2020 782 win 782
 15/01/2020 501 miss
 14/01/2020 367 miss
 13/01/2020 244 win 244
 12/01/2020 539 miss
 11/01/2020 181 miss
 10/01/2020 063 miss
 09/01/2020 574 win 574
 08/01/2020 007 miss
 07/01/2020 158 miss
 06/01/2020 619 miss
 05/01/2020 721 win 721
 04/01/2020 186 miss
 03/01/2020 792 miss
 02/01/2020 604 win 604
 01/01/2020 520 miss